Marca Comunitaria 14734561

Peix de Santa Pola Cofradía de Pescadores de Santa Pola

Marca Peix Cofradia

Titular(es): Cofradía de Pescadores de Santa Pola
Fecha de solicitud: 28/10/2015
Clase(s): 29