Marca Comunitaria 14734586

CALDO DE CALDERO Peix de Santa Pola Cofradía de Pescadores de Santa Pola

MarcaPeixCaldero

Titular(es): Cofradía de Pescadores de Santa Pola
Fecha de solicitud: 28/10/2015
Clase(s): 35